• การฝากเงินออนไลน์

  • การฝากเงินออนไลน์
  • การฝากเงินผ่านระบบ INTERNET ผ่านช่องทางการฝากเงิน เช่น Help2Pay, EeziePay, NextPayGv และ NPpay ซึ่งสมาชิกไม่ต้องทำการสอบถามเลขบัญชีก่อนที่จะทำรายการฝากเงิน การฝากเงินออนไลน์จะต้องมีบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งเท่านั้น การฝากเงินแบบออนไลน์ มีความรวดเร็ว สะดวก และฝากจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องรอคิว

    การฝากเงินแบบออนไลน์
    1. คลิกที่หน้าฝากเงิน เลือกการฝากเงินผ่านช่องทาง เช่น Help2Pay, EeziePay, NextPayGv และ NPPay

  • 2.คลิกส่ง และระบบจะนำมายังหน้าธนาคารที่สมาชิกเลือกใช้ในการฝากเงิน

  • 3.ระบบธนาคารจะแสดงรายการยืนยันการฝากเงิน รวมถึงส่งหมายเลข OTP ให้สมาชิกผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกใด้ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร โดยให้สมาชิกนำรหัสดังกว่ามากรอกเพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ

  • 4.เมื่อทำรายการครบถ้วนสมบูรณ์ยอดเงินฝากจะถูกปรับเข้าไปยังยูสเซอร์เนมของสมาชิกทันที